Shërbime

Ne kujdesemi për pajisjet tuaja dhe sigurojmë një mbështetje të fortë shërbimi për t’ju ndihmuar në mënyrën më efikase të mundshme. Çdo produkt CESAB është projektuar për të ofruar performancë të lartë dhe maksimumin e kohës së përdorimit. Ne sigurojmë gjithashtu një shërbim të personalizuar, në vend, i cili u përshtatet nevojave specifike të kompanisë suaj, pavarësisht faktit nëse ju përdorni një karrel të vetëm ose një flotë të plotë pajisjesh për lëvizjen e materialeve.

Shërbime me kontratë

Shërbim i plotë: Shërbimi ynë me çmim fiks mbulon të gjitha riparimet dhe mirëmbajtjen për shkak të përdorimit të karrelit. Ne përdorim gjithmonë pjesë këmbimi origjinale.

Mirëmbajtje Parandaluese: kjo ndihmon për të zvogëluar rrezikun e periudhave kohore të paplanifikuara të mospërdorimit dhe riparimeve të kushtueshme.

Inspektim i Sigurisë: kjo garanton që karrelët tuaj të jenë gjithmonë në përputhje me standardet dhe rregulloret kombëtare të sigurisë.

Shërbime Shtesë: inxhinier në vend, shërbim shumë-markësh, shërbim i baterisë dhe ngarkuesit të baterisë.

Pjesë këmbimi origjinale

Është e rëndësishme që pirunët ngritës CESAB të ruajnë cilësinë e tyre të integruar gjatë gjithë jetës së tyre të punës, prandaj ne rekomandojmë dhe përdorim ekskluzivisht pjesë këmbimi origjinale për pirunë ngritës CESAB për asistencë dhe riparime.

  • Të gjitha pjesët tona janë plotësisht të garantuara
  • 93.5% e pjesëve dërgohen brenda së njëjtës ditë të porosisë
  • 96% e pjesëve janë të disponueshme për një maksimum prej katër ditësh
  • Inxhinierët e shërbimit të Cesab-it i ruajnë në magazinë të gjithë komponentët e shërbimit që përdoren më shpesh
  • Katalogë të pjesëve të këmbimit online dhe portal për menaxhimin e porosive

Konsulencë

Ndërkohë që mund ta keni të vështirë të bëni zgjedhje, ne sigurohemi që të diskutojmë me ju specifikat e biznesit tuaj për t'ju ndihmuar të zgjidhni pirunin ngritës që u përshtatet më mirë nevojave tuaja.