Low Level Order Pickers

Projektuar për të përmbushur çdo nevojë të një mjedisi me presion të lartë për ngarkimin e porosive, seria Cesab O mundëson procese produktive, ergonomike dhe të sigurta në magazinë.
Me cilësinë e provuar si në prodhim ashtu edhe në performancë, seria Cesab O është ndërtuar për të trajtuar gjithë llojet e detyrave në nivelin e parë dhe të dytë.

Duke pasur parasysh se koha është shumë e vyer në një magazinë, seria Cesab O është projektuar për ngarkim me efikasitet të lartë dhe më shumë cikle. Rritja e shpejtë e shpejtësisë dhe shpejtësia e lartë e lëvizjes bën që karrelët të arrijnë çdo destinacion shpejt dhe në mënyrë të sigurt, me më pak kohë midis ndalesave.

 

CESAB O-series O110

O110 - O110W:

Këto modele i mundësojnë shoferit dhe pirunit që të ngarkojë lehtësisht në lartësi.

Platforma ngre deri në 1,2 m, duke mundësuar një lartësi ngarkimi deri në rreth 2,7 m. O110 ofron një pirun të kombinuar me platformë ngritëse që mundëson një lartësi totale ngritjeje prej 1,8m.

Versioni W nuk ka barrierë, gjë që mundëson manovrimin me mallra të mëdha.

  Informacione të mëtejshme
  CESAB low level order picker O112P application

  O112 - O112P:

  Me një pirun ngritës prej 800 mm, CESAB O112 dhe O112P janë ideale për ngarkimin e mallrave më të rënda, pasi operatori mund t’i ngrejë pirunët në lartësinë e punës.

  Ka në dispozicion dimensione të ndryshme pirunësh për një gamë të gjerë mbajtësish ngarkesash. Versioni P me platformë mundëson një lartësi ngarkimi prej rreth 2,70 metrash.

  Informacione të mëtejshme
  CESAB low level order picker O112cb

  O112CB:

  CESAB O112CB është zgjidhje hibride dy-në-një, e projektuar për ngarkimin dhe stivimin.

  Ky model mund të porositet me një direk të thjeshtë ose të dyfishtë dhe ofron pirunë të rregullueshëm që e bëjnë të përshtatshme për një sërë mbajtësesh ngarkesash. Lartësia e ngritjes, me direk të dyfishtë, arrin 4,15 m.

  Me CESAB O112CB, operatori mund të ngarkojë dhe të rimbushë raftet me lehtësi.

  Informacione të mëtejshme

  O120X - O118XP:

  Modelet X me platformë ngritëse gërshërë janë ideale për përdorimet ku pirunët duhet të ngrihen në lartësinë e punës, kur ngarkojnë mallra më të rënda ose më të mëdha.

  Versioni P i mundëson operatorit të arrijë lartësinë 1000 mm të platformës për të ngarkuar në nivelin e dytë (~ 2,7 m). Ka në dispozicion dimensione të ndryshme pirunësh.


   

  Informacione të mëtejshme
  CESAB low level order picker O125 application

  O125 - O125P:

  CESAB O125 dhe O125P janë mjete pune për ngarkim të porosive në nivel të ulët, me një gamë të gjerë dimensionesh pirunësh për t’u përshtatur me të dyja paletat dhe konteinerëve me rrota.

  Versioni P ofron një ngritje një metër të platformës me një çelës këmbe për uljen pa duar.

  Informacione të mëtejshme