Pirunë transportues dore

Pirunët ngritës me dorë me lëvizje të ngadalshme dhe të lartë CESAB janë produkte të shkëlqyera të gjithanshme për transportin e paletave me intensitet të ulët në magazina, dyqane, supermarkete…

CE low lifting hand pallet truck cesab

CE: Modele ngritjeje të ulët

Gama e pirunëve për ngritje të ulët me dorë CESAB (kapacitet që shkon nga 2.0 deri në 3.0 ton) përfshin versione dhe konfigurime të ndryshme për të përmbushur kërkesat e tregut, si një version i frenit të dorës, një version me me ngritje të shpejtë dhe modele me pirunë të ulët.

Versioni me ngritje të shpejtë, për shembull, ofron si rendiment të lartë, ashtu edhe më pak sforcim për operatorin. Me vetëm 2 goditje, një grup pompe me ngritje të shpejtë u bën të mundur pirunëve të arrijnë te paleta (goditja 1) dhe ta ngrenë paletën (goditja 2).

Informacione të mëtejshme
high lifting models cesab hand pallet truck

CE-H: Modele ngritjeje të lartë

Modeli i lartë i ngritjes H200 (me një kapacitet prej 1,0 ton) - i disponueshëm gjithashtu edhe me një motor elektrik ngritjeje - është një karrel i gjithanshëm, ideal për t’u përdorur si një plan pune ergonomik i rregullueshëm në lartësi.

Informacione të mëtejshme