IMD – Intelligent Mast Design

IMD (Dizajni Inteligjent i Shtyllës mbajtëse) është një koncept pionier i projektuar dhe i dizenjuar ekskluzivisht në kuadër të Grupit CESAB.

Ne besojmë se shtylla mbajtëse është kyçi për manovrimin e sigurt dhe me rendiment të materialeve. Ne përdorim modelimin 3-D të kompjuterit, analizën e modelit në elementë të përfunduar me një simulim të kompjuterizuar për të gjetur zgjidhjen më të mirë të projektimit për shtyllat tona mbajtëse.

Falë IMD-së, CESAB ju ofron nivelet më të larta të shikueshmërisë dhe të performancës së industrisë.

 

Ndër avantazhet e tjera të Dizajnit Inteligjent të Shtyllave mbajtëse:

  • Fuqi dhe ngurtësi e lartë
  • Mirëmbajtje e ulët
  • Konsum i ulët i energjisë
  • Shikueshmëri e përparme më e madhe
  • Veprim i butë
  • Jetëgjatësi më e madhe
  • Rendiment

Duke aplikuar konceptin IMD në projektimin e çdo karreli të veçantë, CESAB ka krijuar një gamë pirunësh ngritës që ju oftojnë një performancë të jashtëzakonshme.